Xiaohui Bei

Nanyang Assistant Professor

Nanyang Technological University

Homepage: http://www.ntu.edu.sg/home/xhbei/#

 

Jin-Yi Cai

Steenbock Professor

University of Wisconsin - Madison

Homepage: http://pages.cs.wisc.edu/~jyc/

 

Yang Cai

Assistant Professor

Yale University

Homepage: http://www.cs.yale.edu/homes/cai/

 

Ioannis Caragiannis

Associate Professor

University of Patras

Homepage: https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/caragian/

 

Jing Chen

Assistant Professor

Stony Brook University

Homepage: http://www3.cs.stonybrook.edu/~jingchen/

 

Yijia Chen

Professor

Fudan University

Homepage: http://basics.sjtu.edu.cn/~chen/

 

Kai-Min Chung

Associate Research Fellow

Institute of Information Science, Academia Sinica

Homepage: http://www.iis.sinica.edu.tw/~kmchung/

 

Heng Guo

Lecturer

University of Edinburgh

Homepage: http://homepages.inf.ed.ac.uk/hguo/

 

Zhengfeng Ji

Professor

University of Technology Sydney

Homepage: https://www.uts.edu.au/staff/zhengfeng.ji

 

Minming Li

Associate Professor

City University of Hong Kong

Homepage: http://www.cs.cityu.edu.hk/~minmli/

 

Shi Li

Associate Professor

University at Buffalo

Homepage: https://www.cse.buffalo.edu/~shil/

 

Richard Peng

Assistant Professor

Georgia Institute of Technology

Homepage: http://www.cc.gatech.edu/~rpeng/

 

Lirong Xia

Associate Professor

Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)

Homepage: http://www.cs.rpi.edu/~xial/

 

Mingji Xia

Professor

Institute of Software, Chinese Academy of Sciences

Homepage: http://people.ucas.ac.cn/~0019162

 

Shengyu Zhang

Associate Professor

The Chinese University of Hong Kong (CUHK)

Homepage: http://www.cse.cuhk.edu.hk/~syzhang/

 

Yuan Zhou

Assistant Professor

University of Illinois at Urbana-Champaign

Homepage: http://homes.soic.indiana.edu/yzhoucs/